เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

 

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 96
Dhamma Klay Took Vol.96

เรื่อง
ดาวน์โหลด
9601.วันสงกรานต์ 13-4-56 ดาวน์โหลด  
9602.ปรารภวันสงกรานต์ 13-4-56 ดาวน์โหลด  
9603.อบรมธรรมปฏิบัติ 14-4-56 ดาวน์โหลด  
9604.สนทนาตามกาล 15-4-56 ดาวน์โหลด  
9605.ปรารภสติ 16-4-56 ดาวน์โหลด  
9606.ศรัทธาพระอนุรุทธ 17-4-56 ดาวน์โหลด  
9607.ความปรารถนา 18-4-56 ดาวน์โหลด  
9608.ปรารภภิกษุแก่ 21-4-56 ดาวน์โหลด  
9609.ความปรถนานำพาสำเร็จ 23-4-56 ดาวน์โหลด  
9610.จูฬสุภัทรา 01. 24-4-56 ดาวน์โหลด  
9611.พระอัตตทัถเถระ 27-4-56 ดาวน์โหลด  
9612.ประโยชน์ 3 อย่าง 28-4-56 ดาวน์โหลด  
9613.เรื่องชราสูตร 29-4-56 ดาวน์โหลด  
9614.อสทิสทาน 16-5-56 ดาวน์โหลด  
9615.กรรมนางสามาวดี 12-5-56 ดาวน์โหลด  
9616.ก่อนถึงวิสาข 13-5-56 ดาวน์โหลด  
     
     
     

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 9:50 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com