เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 163

163 01.ใครหนอจะละกิเลสได้ 18-3-65 ดาวน์โหลด
163 02.วิธีการละอนุสัยกิเลส 3 ประเภท 21-3-65 ดาวน์โหลด
163 03.ที่พึ่งทางพระพุทธศาสนา 22-3-65 ดาวน์โหลด
163 04.คาถาเปรตรำพึงถึง ทุ ส น โส 23-3-65 ดาวน์โหลด
163 05.บุญอุทิศสำเร็จเพราะเหตุ 3 ประการ 25-3-65 ดาวน์โหลด
163 07.สามัคคีธรรมนำสุข 29-3-65 ดาวน์โหลด
163 08.ใกล้เทศกาลสงกรานต์ 30-3-65 ดาวน์โหลด
163 09.สังสารวัฏฏ์เป็นเรื่องยาวของคนไม่รู้้ธรรมะ 31-3-65 ดาวน์โหลด
163 10.อยู่ด้วยเมตตาธรรม 1-4-65 ดาวน์โหลด
163 11.ทำบุญวันเกิดให้พ่อและได้บรรลุธรรม 3-4-65 ดาวน์โหลด
163 12.วิชาตามดูตัวเอง 4-4-65 ดาวน์โหลด
163 13.อยู่ด้วยเมตตาธรรม 1-4-65 ดาวน์โหลด
163 14.จงเตือนตนด้วยตนเอง 15-4-65 ดาวน์โหลด
163 15.งานศพคุณแม่บุญมา 15-4-65 ดาวน์โหลด
163 16.อยู่กับปัจจุบันธรรมะ 18-4-65 ดาวน์โหลด
   

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Monday, September 5, 2022 11:10 AM
© copyright 2010 Bunchuay.com