เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 162

162 01..การมีชีวิตอยู่อย่างประเสริฐ6-2-65 ดาวน์โหลด
162 02..ตนนั้นแล เป็นสิ่งที่ฝึกได้ยาก7-2-65 ดาวน์โหลด
162 03.กระแสกรรมนำทาง8-2-65 ดาวน์โหลด
162 04.เข้ามาวัดเราได้อะไร 9-2-65 ดาวน์โหลด
162 05..สัตว์ทั้งหลายไปตามกรรม 10-2-65 ดาวน์โหลด
162 06..การสั่งสมบุญนำความสุขมาให้11-2-65 ดาวน์โหลด
162 07.ตอนอริยาบทย่อย 15-1-65 ดาวน์โหลด
162 08.พบผู้ปฏิบัติธรรมเบื้องต้น 14-1-65 ดาวน์โหลด
162 09.การให้ผลของกรรม อยู่ที่เร็ว หรือ ช้า เท่านั้นเอง18-2-65 ดาวน์โหลด
162 10.ทางบุญ หรือทางไปสู่สวรรค์ 25-2-65 ดาวน์โหลด
162 11.เข้าใจคำพูดคำเดียวไปสู่นิพพานได้ 28-2-65 ดาวน์โหลด
162 12.คำชั่ว คนชั่วสรรเสริญ แต่บัณฑิตไม่ยกย่อง 1-3-65 ดาวน์โหลด
162 13.งานเปิดศาลาปฏิบัติธรรม 6-3-65 ดาวน์โหลด
162 14.ทางภายนอก กับทางภายใน 7-2-65 ดาวน์โหลด
162 15..งานพระพุทธศาสนา 5 ประการ 14-3-65 ดาวน์โหลด
162 16..ธรรมปฏิสัณฐานคารวตา 15-3-65 ดาวน์โหลด

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, September 1, 2022 9:11 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com