เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 161

161 01.ทำบุญอุทิศถวายหลวงปู่ทอง (พระพรหมมงคล)6-2-63 ดาวน์โหลด
161 02...เตรียมตัวพร้อมที่จะไป 15--1-65 ดาวน์โหลด
161 03...ตอบปัญหาธรรมที่ยุวพุทธศูนย์01-16-1-65 ดาวน์โหลด
161 04..ตอนอริยาบทย่อย 15-1-65 ดาวน์โหลด
161 05..พบผู้ปฏิบัติธรรมเบื้องต้น 14-1-65 ดาวน์โหลด
161 06.ดีชั่วอยู่ที่ตัวเราเอง 24-4-65 ดาวน์โหลด
161 07.ธรรมนำผู้ปฏิบัติออกจากกองทุกข์ 25-1-65 ดาวน์โหลด
161 08.พระเถระผู้ตั้งอยู่ในธรรม 31-1-65 ดาวน์โหลด
161 09.อนิมิตธรรม 5 คือ 01-2-65 ดาวน์โหลด
161 10.คนปราถนาสุขไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น 02-2-65 ดาวน์โหลด
161 11.กิจในอริยสัจจะ 4 ประการ12-1-65 ดาวน์โหลด
161 12..พ่อแม่เป็นปุพพการีของลูกๆ27-1-65 ดาวน์โหลด
161 13..เจริญสติเพื่อละวิปัลลาสธรรม 3-2-65 ดาวน์โหลด
161 14.ปรารภทางไปสู่พระนิพพาน3-2-65 ดาวน์โหลด
161 15.เพียรไปสู่พระนิพพาน 4-2-65 ดาวน์โหลด
161 16..การปฏิบัติหลักอานาปานัสสติ 4-2-65 ดาวน์โหลด
161 17.อานาปานัสสติ วิธีปฏิบัติ 5-2-65 ดาวน์โหลด
   

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Monday, July 4, 2022 8:48 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com