เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 160

01..การคบหากับคนพาลต้องเศร้าโศกสิ้นกาลนาน15-12-64 ดาวน์โหลด
02..การทำให้แจ้งซึ้งพระนิพพาน16-12-64 ดาวน์โหลด
03..การทำให้แจ้งซึ้งพระนิพพานด้วยปัญญา17-12-64 ดาวน์โหลด
04..การรักษาศีลและอานิสงส์ไม่ฆ่าสัตว์20-12-64 ดาวน์โหลด
05..การรักษาศีล คือการรักษาปกติกาย วาจา21-12-64 ดาวน์โหลด
06..การรักษาศีลขาดหรือไม่ขาดอย่างไร 22-12-64 ดาวน์โหลด
07..โทษและอานิสงส์ ของการรักษาศีลข้ออทินนา23-12-64 ดาวน์โหลด
08..พระมหากรุณาธิคุณ ตอนพุทธกิจ 5ประการ,23-12-64 ดาวน์โหลด
09..คนดีต้องมีดี 4 ประการ 24-12-64 ดาวน์โหลด
10..การพัฒนาจิตให้เป็นมนุษย์สมบูรณ์24-12-64 ดาวน์โหลด
11..ศีลธรรมนำสุข 27-12-64 ดาวน์โหลด
12..ปีใหม่รับพรพระ มีได้มีเสีย 3-1-65 ดาวน์โหลด
13..สัตว์ทั้งหลายไปสู่อำนาจจิตอย่างเดียว4-1-65 ดาวน์โหลด
14..บ้านที่แท้จริงของชีวิต5-1-65 ดาวน์โหลด
15..ทางที่จะไปของสัตว์โลก 6-1-65 ดาวน์โหลด
16..มนุสสะมนุโส 5 ประเภท 7-1-65 ดาวน์โหลด
17..การปฏิบัติวิปัสสนาคืออะไร 14-1-65 ดาวน์โหลด
   
  ดาวน์โหลด

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Sunday, February 13, 2022 10:17 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com