เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 158

01..เรื่องของจิตใจของคน 25-7-62 ดาวน์โหลด
02..เรื่องจิตของคนตอนจบ 25-7-62 (2) ดาวน์โหลด
03..ไม่ควรประมาทในที่ 4 สถาน 20-9-62 ดาวน์โหลด
04..เรื่องของการวางจิต 21-9-62 ดาวน์โหลด
05..เรื่องพระจิตตหัตถเถระ 21-9-62 ดาวน์โหลด
06..ผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย22-9-62 ดาวน์โหลด
07..การปฏิบัติเพื่อละความเห็นผิด 27-8-62 ดาวน์โหลด
08..ค่าราคาชีวิตอยู่ที่การกระทำ18-2-64 ดาวน์โหลด
09..จิตที่ไมัมั่นคง24-12-63 ดาวน์โหลด
10.ปีใหม่มาปฏิบัติธรรมกันเถอะ 7-1-64 ดาวน์โหลด
11..ธรรมรักษาผู้ประพฤติธรรม 8-1-64 ดาวน์โหลด
12..การศึกษาเรื่องการปฏิบัติ12-1-64 ดาวน์โหลด
13..ว่าด้วยการกำหนดวิปัสสนา 12-1-64 ดาวน์โหลด
14..พุทธวิธีแห่งการแสดงธรรม12-1-64 ดาวน์โหลด
15..ลำดับการละกิเลส 3 ประเภท 13-1-64 ดาวน์โหลด
16.งานบำเพ็ญกุศลฌาปนกิจศพ 18-1-64 ดาวน์โหลด
17.อานิสงส์แห่งการฟังธรรม19-1-64 ดาวน์โหลด
18.พระเจ้าโกศลตั้งจิตไว้ผิด 21-1-65 ดาวน์โหลด
   

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Sunday, February 13, 2022 10:08 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com