เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 157

157 01.ธรรมทายาท27-8-63 ดาวน์โหลด
157 02.อุทยัพพยญาณ 30-9-58 ดาวน์โหลด
157 03.การออกจากกองทุกข์ 1-10-58 ดาวน์โหลด
157 04.ธรรมใกล้ออกพรรษา 30-9-63 ดาวน์โหลด
157 05.พระญาณ 3 ประการ 3-10-58 ดาวน์โหลด
157 06.อดีตกรรมองคุลีมาล 8-10-63 ดาวน์โหลด
157 07.ทีฆาวุอุบาสก 16-10-63 ดาวน์โหลด
157 08.บุพพกรรมท่านเมฆิยเถระ 19-10-63 ดาวน์โหลด
157 09.ผลของการฝึกจิต 20-10-63 ดาวน์โหลด
157 10.ฝึกปฏิบัติธรรม 11-10-58 ดาวน์โหลด
157 11.เริ่มสัมมสนญาณ 29-9-58 ดาวน์โหลด
157 12.ที่มาขจองเจ็ดตำนาน9-9-63 ดาวน์โหลด
157 13.ความลับไม่มีในโลก 24-9-63 ดาวน์โหลด
157 14.พระโพธิสัตว์แก้ปัญหา 2-10-58 ดาวน์โหลด
157 15.พระยาโปริสาทตน1 -6-10-63 ดาวน์โหลด
157 16.มหาทุคตเศาษฐี 29-10-58 ดาวน์โหลด
157 17.เอาชนะตัวเอง 10-10-58 ดาวน์โหลด
157 18.หัวใจเปรต ทุ ส น โส 21-10-63 ดาวน์โหลด
   

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, January 7, 2021 3:44 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com