เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 156

156 01.ความประมาทมหาเศรษฐี 18-3-63 ดาวน์โหลด
156 02.ปัจจัยการฟังธรรม 19-3-63 ดาวน์โหลด
156 03.ศีล 3 ประเภท 29-3-63 ดาวน์โหลด
156 04.ใกล้วิสาขบูขา29-4-63 ดาวน์โหลด
156 05.การรักษาจิตตัวเอง 19-5-63 ดาวน์โหลด
156 06.ปลุกศรัทธาให้ร่าเริง19-5-63 ดาวน์โหลด
156 07.อานิสงส์แห่งการฟัง 20-5-63 ดาวน์โหลด
156 08.ความอดทนของพระโพธิสัตว 21-5-63 ดาวน์โหลด
156 09.การเจริญมรณานุสสติ 22-5-63 ดาวน์โหลด
156 10.ทำบุญช้าให้ผลช้า ทำบุญไวให้ผลไว27-7-63 ดาวน์โหลด
156 11. การฟังธรรมดับทุกข์28-7-63 ดาวน์โหลด
156 12.พระมหากัสสปทิพจักษุ 5-8-63 ดาวน์โหลด
156 13.เรื่องเปตตะ6-8-63 ดาวน์โหลด
156 14.เรื่่องความอดทน 10-8-63 ดาวน์โหลด
156 15.ผู้ไม่ประกอบด้วยธรรม24-8-63 ดาวน์โหลด
156 16.ทางไปนิพพาน 25-8-63 ดาวน์โหลด
   
   

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Saturday, December 19, 2020 10:41 AM
© copyright 2010 Bunchuay.com