เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 152

152 01.จิตที่ไม่มั่นคง 21-9-62 ดาวน์โหลด
152 02.การรักษาจิต 25-9-62 ดาวน์โหลด
152 03.การทำบุญวันสารท 5-9-62 ดาวน์โหลด
152 04.ตอบปัญหาธรรม 6-9-62 ดาวน์โหลด
152 05.วิธีการวางใจ 16-9-62 ดาวน์โหลด
152 06.ชนะตนนั้นแลเป็นการดี19-9-62 ดาวน์โหลด
152 07.ไม่ประมาทในที่ 4 สถาน 20-9-62 ดาวน์โหลด
152 08.อาสันนกรรมใกล้ดับจิต 28-8-62 ดาวน์โหลด
152 09.กรรมของชัมพุกชีวก 30-8-62 ดาวน์โหลด
152 10.อานิสงส์แห่งทานกฐิน 2-9-62 ดาวน์โหลด
152 11.กาลทานกฐิน 3-9-62 ดาวน์โหลด
152 12.พราหมณ์ปัญจทายก9-9-62 ดาวน์โหลด
152 13.ทานของบัณฑิต 8 ประการ 10-9-62 ดาวน์โหลด
152 14.พูดถึงพระคุณแม่ วันแม่12-9-62 ดาวน์โหลด
152 15.กรรมล้อเรียนมีผล 16-9-62 ดาวน์โหลด
152 16.มงคลพ่อแม่ 17-9-62 ดาวน์โหลด

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Saturday, March 28, 2020 2:51 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com