เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 151

151 01.ปรารภธรรมปฏิบัติ026-6-62 ดาวน์โหลด
151 02.กิเลสเหตุบรรลุธรรม 27-6-62 ดาวน์โหลด
151 03.หมวดกามฉันทนิวรณ์ 3-6-62 ดาวน์โหลด
151 04.ศรัทธาในพุทธศาสนา 24-6-62 ดาวน์โหลด
151 05.ปรารภกรรมปฏิบัติ 3-7-62 ดาวน์โหลด
151 06.กรรมของพระปิโลติกเถระ 8-7-62 ดาวน์โหลด
151 07.พระกาลเถระ 9-7-62 ดาวน์โหลด
151 08.กรรมของสัฏฐีกูฏเปรต 10-7-62 ดาวน์โหลด
151 09.ปรารภภิกษุผู้ประมาท 11-7-62 ดาวน์โหลด
151 10.ความงาม 3 ประการ 18-7-62 ดาวน์โหลด
151 11สมชีวิธรรม 30-7-62 ดาวน์โหลด
151 12อธิษฐานธรรม,1-8-62 ดาวน์โหลด
151 13.วิหารธรรม 2-8-62 ดาวน์โหลด
151 14.ที่มาขององคุลีมาล 6-9-62 ดาวน์โหลด
151 15.ใกล้เทศกาลเข้าพรรษา 15-7-62 ดาวน์โหลด
151 16.พระสารีบุตร 7-9-62 ดาวน์โหลด

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Friday, March 13, 2020 5:07 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com