เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 150

150 01.ประพฤติธรรมอยู่เป็นสุข 29-4-62 ดาวน์โหลด
150 02.การฝึกฝนตน 30-4-62 ดาวน์โหลด
150 03.ความกำหนัดเกิดจากความดำริ 1-5-62 ดาวน์โหลด
150 04.การสร้างบารมีพระโพธิสัตว 8-5-62 ดาวน์โหลด
150 05.อันธสูตรเรื่องตา 9-5-62 ดาวน์โหลด
150 06.การผูกอาฆาตเป็นทุกข์10-5-62 ดาวน์โหลด
150 07.กรรมของนางกานา 14-5-62 ดาวน์โหลด
150 08.การกำหนดอายตนะ 7-6-62 ดาวน์โหลด
150 09.วิธีกำหนดอายตนะ 6-6-62 ดาวน์โหลด
150 10.สัทธรรม 3 ประการ4-6-62 ดาวน์โหลด
150 11.การกำหนดจิต 28-5-62 ดาวน์โหลด
150 12.นิวรณ์ 5, 5-6-62 ดาวน์โหลด
150 13.วิธีการปฏิบัติ 5-6-62 ดาวน์โหลด
150 14.อริยสัจจธรรม 5-6-62 ดาวน์โหลด
150 15.ทางสู่ความดับทุกข์ 29-5-62 ดาวน์โหลด
150 16.อัฏฐมีบูชา 24-5-62 ดาวน์โหลด

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Saturday, July 20, 2019 3:55 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com