เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 145

145 01.ยกฉัตรขึ้นบูชา 4-10-61 ดาวน์โหลด
145 02.บุญทาสีทองพระ 5-10-61 ดาวน์โหลด
145 03.ชีวิตนี้เราจะเอาอะไร 3-10-61 ดาวน์โหลด
145 04.เรื่องของจิตใจ 21-9-61 ดาวน์โหลด
145 05.เวสาลีธรรม ๗ ประการ 21-9-61 ดาวน์โหลด
145 06.ปรารภวันอุโบสถ 2-10-61 ดาวน์โหลด
145 07.สุภสูตร 20-9-61 ดาวน์โหลด
145 08.การทำบุกรวดน้ำ 4-9-61 ดาวน์โหลด
145 09.ทำบุญอุทิศ 24-9-61 ดาวน์โหลด
145 10.จูฬราหุโลวาทสูตร19-9-61 ดาวน์โหลด
145 11.ทำบุญวันสารท์24-9-61 ดาวน์โหลด
145 12.กระแสธรรม 10-8-61 ดาวน์โหลด
145 13.กระแสกรรม 11-8-61 ดาวน์โหลด
   
   
   

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Wednesday, May 22, 2019 1:23 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com