เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 144

144 01.ที่พึงตนเอง 29-8-61 ดาวน์โหลด
144 02.แผ่เมตตาธรรม 30-8-61 ดาวน์โหลด
144 03.เห็นจิตในจิต บ.เบนซ์อมร01 ดาวน์โหลด
144 04.เห็นจิตในจิต บ.เบนซ์อมร02 ดาวน์โหลด
144 05.จิตใสใจสบายยุวพุทธ 2-9-61 ดาวน์โหลด
144 06.ปรารภทำบุญวันเกิดยุวพุทธ 2-9-61 ดาวน์โหลด
144 07บุญนำสุขมาให้ 3-9-61 ดาวน์โหลด
144 09.พุทโธวาทแก่นักบวช 5-9-61 ดาวน์โหลด
144 10.เรื่องจิตใจตอนที่ 1, 16-9-61 ดาวน์โหลด
144 11.เรื่องจิตใจตอนจบ 16-9-61 ดาวน์โหลด
144 12.เศรษฐีไม่มีบุตร 17-9-61 ดาวน์โหลด
144 13.เบญจคิรีนคร 12-9-61 ดาวน์โหลด
144 14.นันทกสอนภิกษุณี 13-9-61 ดาวน์โหลด
144 15.จูฬราหุโลวาทสูตร19-9-61 ดาวน์โหลด
144 16.เรื่องภิกษุไข้ 18-9-61 ดาวน์โหลด
144 17.ปรารภกาลเวลา 1-10-61 ดาวน์โหลด

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Wednesday, May 15, 2019 4:15 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com