เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 143

143 01.บุญเป็นที่เกาะที่พึ่ง 1-8-61 ดาวน์โหลด
143 02.นครสูตร 2-8-61 ดาวน์โหลด
143 03.อานุภาพพระปริตตร 15-8-61 ดาวน์โหลด
143 04.การตั้งใจไว้ผิดและถูก 16-8-61 ดาวน์โหลด
143 05.ตอบปัญหาธรรม 17-8-61 ดาวน์โหลด
143 06.พราหมณ์ชราพึ่งวัด 20-8-61 ดาวน์โหลด
143 07. อริยสัจจะตอนทุกข์ 21-8-61 ดาวน์โหลด
143 08.คุณธรรมของพระเถระ 22-8-61 ดาวน์โหลด
143 09.คุณธรรมของพระเถระตอนจบ 24-8-61 ดาวน์โหลด
143 10.ธรรมเป็นเครื่องปิดบังไตรลักษณ์ 9-4-61 ดาวน์โหลด
143 11.การตั้งตนไว้ชอบ 27-8-61 ดาวน์โหลด
143 12.พูดอย่างใดทำอย่างนั้น 28-8-61 ดาวน์โหลด
143 13.วัฏฏสังสาร 30-8-61 ดาวน์โหลด
143 14.ความหมุนเวียน 30-8-61 ดาวน์โหลด
143 15.เหตุให้เกิดความสุข ดาวน์โหลด
143 16.ธรรมแนวการปฏิบัติ ดาวน์โหลด
143 17.งานศพอ.สำรวม 22-9-61 ดาวน์โหลด

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Monday, April 29, 2019 8:34 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com