เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 142

142 01.ฆ่าความโกรธได้เป็นสุข 11-7-61 ดาวน์โหลด
142 02.กระแสกรรม 12-7-61 ดาวน์โหลด
142 03.ยากได้ความสุขต้องทนทุกข์ไปก่อน 16-7-61 ดาวน์โหลด
142 04.บุญของนางวิสาขา 17-7-61 ดาวน์โหลด
142 05.กรรมมหาโมคคัลลานะ 18-7-61 ดาวน์โหลด
142 06.ทางสวรรค์ 19-7-61 ดาวน์โหลด
142 07.ทางไปนิพพาน 20-7-61 ดาวน์โหลด
142 08.ตอบปัญหาอรหันต์ร้องไห้ 23-7-61 ดาวน์โหลด
142 09.ทางไปสู่ความดับทุกข์ 24-7-61 ดาวน์โหลด
142 10.กระแสกรรม 30-7-61 ดาวน์โหลด
142 11.อุบายเข้าถึงธรรม 4-8-61 ดาวน์โหลด
142 12.ทำบุญรวมญาติ 5-8-61 ดาวน์โหลด
142 13.นันทิยวิมาน 6-8-61 ดาวน์โหลด
142 14.ปัญหาหมอชีวก 8-8-61 ดาวน์โหลด
142 15.สุทธิกสหัสสนัย 8-8-61 ดาวน์โหลด
142 16.สหัสสนัยตอนจบ 9-8-61 ดาวน์โหลด

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Wednesday, September 26, 2018 10:34 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com