เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 103

เรื่อง
ดาวน์โหลด
01.เรื่องพระโกกาลิกะ 4-2-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
02.ผลของบุญ 8-2-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
03.อบรมสัจจะ2 9-2-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
04.พ่อค้ามีทรัพย์มาก 12-2-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
05.เรื่องความตาย 17-2-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
06.ทำบุญอุทิศ 4-3-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
07.ธรรมของคนดี 5-3-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
08.เรื่องชื่อบัณฑิต 6-3-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
09.ทำความดี 13-3-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
10.เรื่องพระนิพพาน 15-3-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
11.ปรารภธรรมปฏิบัติ 16-3-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
12.ธรรมปฏิบัคิ 22-3-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
13.ธรรมที่เป็นปัจจัย 24-3-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
14.ความพ้นทุกข์ 27-3-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
15.ความเคารพ 18-3-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
16.ธรรมสมาทาน 31-3-57 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
     
     


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 10:25 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com