เลือกดาวน์โหลดธรรม
ชุดต่างๆ ที่นี่

ธรรมะชุด วิสุทธิ 7
ธรรมะจากอังกฤษ

 

 

 

 
     
     
 
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมคลายทุกข์
26/3 หมู่6 บ้านหนองปลวก
ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

แนะนำศูนย์ ธรรมคลายทุกข์
กฐินสามัคคี 18 ต.ค.57
ภาพปฏิบัติธรรม 28-30 พ.ย.57
แผนที่
YouTube แนะนำศูนย์
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย
เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
 

 

 

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 101

เรื่อง
ดาวน์โหลด
01.ความเคารพ 7 อย่าง 29-9-56 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
02.งานศพแม่สมศรี19-1-55 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
03.รับอรุณ.เวทนา 18-1-55 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
04.รับอรุณ.วิปัสสนา 17-1-55 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
05.บุญที่ทำแล้วในกาลก่อน 30-9-56 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
06.นายเขมกบรรลุธรรม 1-10-56 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
07.สังวร 5 อย่าง 2-10-56 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
08.คลายปัญหา 16-10-56 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
09.อานิสงส์แห่งบุญ 23-10-56 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
10.ที่พึ่งมหาธนวานิช 26-10-56 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
11.อนุตตริยธรรม ๖ 27-10-56 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
12.อริยสัจจะ4 29-10-56 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
13.ปัจจัยแห่งการพ้นทุกข์ 30-10-56 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
14.ตั้งตนไว้ชอบ 4-11-56 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
15.กระแสกรรมนางปัญจปาปี 5-11-56 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
16.อานุภาพแห่งบุญ 6-11-56 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
17.ปรารภบุญกฐิน 7-11-56 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  
     
     


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ Thursday, March 16, 2017 10:24 PM
© copyright 2010 Bunchuay.com